CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Mây cùng gia đình. 
Cảm ơn cô Mây và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

KHÁCH HÀNG: Cô Mây 

ĐỊA CHỈ: Vườn Xoài- tp.Nha Trang

Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Mây cùng gia đình. 
Cảm ơn cô Mây và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh chân thực và rõ nét nhất mà đội ngũ nhân viên đã ghi lại được tại nhà cô Mây. Hình ảnh mang lại cái nhìn thực tế nhất đến với khách hàng về sản phẩm và quá trình làm việc của nhân viên tại Khang Nguyễn.
 

c1616675ea8309dd5092
7139ca2f46d9a587fcc8
9fe9f3d27f249c7ac535
c790cfa14357a009f946
ac34b0383ccedf9086df