CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ ÁNH - NGÔ GIA TỰ - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ ÁNH - NGÔ GIA TỰ - TP. NHA TRANG

 •   14/08/2019 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 253
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Ánh cùng gia đình.
Cảm ơn cô Ánh và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH CHÚ TÂM-KĐT BIỂN AN VIÊN - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH CHÚ TÂM-KĐT BIỂN AN VIÊN - TP. NHA TRANG

 •   14/07/2019 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 408
Vừa qua Khang Nguyễn đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chú Tâm cùng gia đình.
Cảm ơn chú Tâm và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

 •   10/06/2019 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 441
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Mây cùng gia đình. 
Cảm ơn cô Mây và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ THẢO - ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ THẢO - ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 183
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Nga cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị Thảo và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ NGA - 18A HOA LƯ - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ NGA - 18A HOA LƯ - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 350
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ MAI - ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ MAI - ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 136
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Mai cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị Mai và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ LINH - HẺM 11 NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ LINH - HẺM 11 NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 142
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Linh cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị Linh và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ HẰNG - ANH TÚ - KHU ĐÔ THỊ AN VIÊN - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ HẰNG - ANH TÚ - KHU ĐÔ THỊ AN VIÊN - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 95
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Hằng - anh Tú cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.