NVKTKN

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI NHÀ KHÁCH

 •   17/12/2021 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 457
‼️ Hình ảnh lắp đặt và bàn giao combo thiết bị bếp cho gia đình khách yêu.
CÔNG TRÌNH THỰC TẾ NHÀ ANH HƯNG - CHAMPA ISLAND

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ NHÀ ANH HƯNG - CHAMPA ISLAND

 •   15/08/2019 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 620
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho anh Hưng cùng gia đình.
Cảm ơn anh Hưng và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ ÁNH - NGÔ GIA TỰ - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ ÁNH - NGÔ GIA TỰ - TP. NHA TRANG

 •   14/08/2019 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 627
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Ánh cùng gia đình.
Cảm ơn cô Ánh và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH CHÚ TÂM-KĐT BIỂN AN VIÊN - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH CHÚ TÂM-KĐT BIỂN AN VIÊN - TP. NHA TRANG

 •   14/07/2019 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 808
Vừa qua Khang Nguyễn đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chú Tâm cùng gia đình.
Cảm ơn chú Tâm và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CÔ MÂY - VƯỜN XOÀI - TP. NHA TRANG

 •   10/06/2019 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 839
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho cô Mây cùng gia đình. 
Cảm ơn cô Mây và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ THẢO - ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ THẢO - ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 555
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Nga cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị Thảo và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ NGA - 18A HOA LƯ - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ NGA - 18A HOA LƯ - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 757
CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ MAI - ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU - TP.NHA TRANG

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ MAI - ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU - TP.NHA TRANG

 •   04/06/2019 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 503
Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình thiết bị và phụ kiện nhà bếp mang lại sự hài lòng cho chị Mai cùng gia đình. 
Cảm ơn anh chị Mai và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.