CÔNG TRÌNH THỰC TẾ NHÀ ANH HƯNG - CAFE MÊ TRANG - TP.NHA TRANG

Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình phụ kiện và thiết bị nhà mang lại sự hài lòng cho anh Hưng và gia đình. Cảm ơn anh Hưng và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.
CÔNG TRÌNH THỰC TẾ NHÀ ANH HƯNG - CAFE MÊ TRANG - TP.NHA TRANG

KHÁCH HÀNG: Anh Hưng 

ĐỊA CHỈ: cà phê Mê Trang

Vừa qua Khang Nguyen đã hoàn thành xong công trình phụ kiện và thiết bị nhà mang lại sự hài lòng cho anh Hưng và gia đình. 
Cảm ơn anh Hưng và gia đình đã phối hợp, hỗ trợ để đội ngũ giao hàng và kỹ thuật lắp đặt bàn công trình đúng thời hạn cho gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh chân thực và rõ nét nhất mà đội ngũ nhân viên đã ghi lại được tại nhà anh Hưng. Hình ảnh mang lại cái nhìn thực tế nhất đến với khách hàng về sản phẩm và quá trình làm việc của nhân viên tại Khang Nguyễn.
 

43a0af4e25b8c6e69fa9
9b5cacb42642c51c9c53
dccb5d20d7d634886dc7