COMING SOON CHI NHÁNH THỨ 4

---------??????? ????-------???̣? ???̃ - ??̛́? ??̛̣ ???́? ????̂̉? ??̂̀ ???? ??̂́, ??̆? ???́, ??̃?? ???̛ ???́? ??̣?, ??̀?? ??̛́? ??́? ??̛ ??̛̉ ??̣ ??̂̀??, đ?̣? đ??̂̉? ?? ??̣?? ???̀? ??̀?? ??̣̂?? ??̛̉ ???̛ ??? ???? ??̂́ ??̣?? ??̂? ?????, ??̃? Đ?̣? ??̃??, ??? ??̀?? ???̀?, đ?̉? Đ??̣̂? ??̛?,... đ?̃ ??? ??́? ??̂́? đ?̂?? đ?̉? ???́?? ?? ??̣?? ??̀ ???̛?̛̀? ??̂? ??̣? đ?̂? ??̃?? đ?̃ ???́? ????̂̉? ? ??́?? ??̛?̛̣? ??̣̂?. ? ? ??̀ ???̂́, ????? ?????̂̃? ???́?? ??̂? ????̂́? đ?̣?? ??̛̉ ???̂? ??? ???́?? ??̛́? ➡ ??̣? ??̣? ???̃ - ???́?? ???̀ ? ? ??̛́? ??́? ?ℎ?̛?̛?? ℎ??̣̂? ??̂̉? ???̂́??, ?ℎ???̂? ???? ??̂́? ??́? ?ℎ??̂́? ??̣ - ?ℎ?̣ ???̂? ??̂́? ?ℎ??? ?????̂̃? ??̃ ???́? ???́ ?ℎ?́?ℎ ??́ 1 ??̆? ??̂́? ???̂? ?̛?? ?́. ?
COMING SOON
COMING SOON
Có thể là hình ảnh về 1 người? ??̛́? ? ??̣? ???̂?
1️⃣ ?ℎ??̣̂? ???̣̂? ?ℎ? ???̣̂? ??? ??̆́? ???́? ???́ ?ℎ?́?ℎ ???̂́? ???̣̂? ?ℎ?̛̀? ????.
2️⃣ ???́ ??̉ ℎ?̛̣? ??́, ???̂? ??̀? ?ℎ?? ?ℎ?̛?̛?? ???̀?ℎ ?ℎ???̂̃? ??̃? - ???̀ ??̣̆?? ??? ?̂? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀??.
3️⃣ ??̉? ?ℎ?̂̉? đ? ??̣??, ℎ??̣̂? đ?̣?, ?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? ??? ??̂̀? ??̉
? Đ?̣̆? ???̣̂?
? Đ?̉? ??̉? ??̂̀ ?ℎ?̂́? ??̛?̛̣?? ??̣?ℎ ??̣, ???̂̃? ?ℎ?́ ??̆́? đ?̣̆?
? ??́ ?ℎ?̂́ đ?̣̂ ℎ?̣̂? ??̃? ℎ?̂́? ??̂̃?.
❤ ????? ????Ễ? ?Ẽ ??Ú? ??Ý ??Á?? ?Ó ? ?Ă? ?Ế? ???? ??Ọ??, ĐẦ? ĐỦ ??Ệ? ????.
❤ ????? ????Ễ? ??Ô? ĐỒ?? ?À?? ?Ù?? ?Ă? ?Ế? ??À ?Ạ?.
________________________
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất.
☎️☎️ Liên hệ mua hàng
??̣̂ ???̂́?? ??̛̉? ??̀?? ??̣? ??? ????? - ???́?? ???̀ ?️
? ???????? 1:
177 Ngô Gia Tự, Nha Trang (Ngã tư Trần Nhật Duật - Cửu Long) - 0258(3) 512 567
? ???????? 2:
200 Ngô Gia Tự, Nha Trang (Ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Ngô Gia Tự) - 0258(3) 512 516
? ???????? 3:
50 Phong Châu, Nha Trang (Ngã tư Đường số 4 - Phong Châu) - 0258(6) 262 566
??̣̂ ???̂́?? ??̛̉? ??̀?? ??̣? ??̣? ???̃ - ???́?? ???̀:
? ???????? 4:
Hải Triều Vạn Long - gần chợ Hải Triều
--------------------------
??̂?? ?? #KHANG_NGUYỄN ??? ??̂́?:
️️️️☑️Chỉ bán sản phẩm chính hãng.
️️️️☑️Sản phẩm đa dạng, phong phú
️️️️☑️Giá cả tốt nhất - nhiều ưu đãi hấp dẫn
️️️️☑️Giao hàng miễn phí tại nội thành Nha Trang và Vạn Giã
☑️Hỗ trợ khách hàng tận tình ngay khi có sự cố.