MÁY RỬA CHÉN BOSCH SMS6ZCI08E

Máy rửa chén độc lập
MÁY RỬA CHÉN BOSCH SMS6ZCI08E

Giá bán

MÁY RỬA CHÉN BOSCH SMS6ZCI08E
48,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
💥Công suất rửa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
⏩Lượng nước tiêu thụ ở chương trình tiết kiệm☘️ ECO 50º: 9.5L/ chu trình, 2660L/ năm
⏩Lượng điện tiêu thụ ở chương trình tiết kiệm ECO 50º: 75kwh/ chu trình
⏩Tiết kiệm năng lượng mức C
📞 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔
𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐔̛̉𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆🈂️
♦️ 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎 1:
177 𝑁𝑔𝑜̂ 𝐺𝑖𝑎 𝑇𝑢̛̣, 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝑁𝑔𝑎̃ 𝑡𝑢̛ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐷𝑢𝑎̣̂𝑡 - 𝐶𝑢̛̉𝑢 𝐿𝑜𝑛𝑔) - 0258(3) 512 567
♦️ 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎 2:
200 𝑁𝑔𝑜̂ 𝐺𝑖𝑎 𝑇𝑢̛̣, 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝑁𝑔𝑎̃ 𝑡𝑢̛ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝐻𝑢𝑎̂𝑛 - 𝑁𝑔𝑜̂ 𝐺𝑖𝑎 𝑇𝑢̛̣) - 0258(3) 512 516
♦️ 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎 3:
𝐻𝑎̉𝑖 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑉𝑎̣𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑉𝑎̣𝑛 𝑁𝑖𝑛ℎ (𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̣ 𝐻𝑎̉𝑖 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢) - 0977 660 688
---------------------------------
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 #𝐾𝐻𝐴𝑁𝐺_𝑁𝐺𝑈𝑌𝐸̂̃𝑁 𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓:
️️️️☑️𝐶ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑛𝑔.
️️️️☑️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́
️️️️☑️𝐺𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 - 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛
️️️️☑️𝐺𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔.
☑️𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây